שוקן 27 תל אביב (קומה 2) תל אביב
מיקוד 6653210

03-5185000

03-6818370

שירות לקוחות
Bag@bag.co.il

שליחת גרפיקה
Bag1@bag.co.il